Bio Nova

English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyČeština (Česká republika)
TML

Dit product uit het laboratorium van BIO NOVA, beschermt planten tegen schadelijke invloeden van buitenaf, het stimuleert het planteigen afweersysteem en verhoogt op zichtbare wijze de opbrengst.

The Missing Link bestaat uit een groot aantal speciale spoorelementen, die door een miljoenen jaren durend proces van opname/afgifte door planten en dieren, compostering, wederopname en microbiële activiteiten, van essentieel belang zijn geworden voor de groei en bloei van alles wat leeft op deze wereld.

Door de manier waarop in onze overgecultiveerde maatschappij allerlei gewassen gekweekt worden en waarbij voorbij gegaan wordt aan de werkelijke behoefte van het gewas en de natuurwetten niet altijd gerespecteerd worden, ontstaan ten gevolge van tekorten een groot aantal plagen en ziekten bij zowel mensen en dieren als planten.
En vooral kan een organisme door het gemis van deze essentiële bouwstenen, niet tot wérkelijke ontplooiing komen.

Het geconcentreerd toevoegen van deze onmisbare stoffen veroorzaakt een ongekend positief effect op zowel kwaliteit als kwantiteit van de behandelde gewassen.
Dit product vult het gat in de voedselketen dat tot nu toe nog niet ontdekt was.
Met recht The Missing Link

The Missing Link kan samen gebruikt worden met X-ceL Booster en vormt hiermee de ideale combinatie in zowel de groei- als bloeifase.

DOSERING:

De werking en het gebruik zijn eenvoudig:
TML kan in een 1:2000 dosering (50 ml. op 100 liter) continu meegegeven worden in het voedingsvat of wekelijks in een 1:500 dosering in één enkele voedingsbeurt.
Gespoten kan worden in een 1:1000 (1 ml. per liter) oplossing.
Overdosering is onmogelijk.

TML wordt toegediend vanaf de eerste week groei tot de laatste week bloei.
TML is toepasbaar in combinatie met alle merken meststoffen.